Blockchain en de Gartner Hype Cycle

De Hype Cycle van Gartner beschrijft een patroon van enthousiasme dat het publiek over een bepaalde techniek ervaart (of juist niet). Blockchaintechniek doorloopt netjes deze cyclus in de Main Stream Media.

Dit is hoe de Gartner Hype Cylcle eruitziet:

Gartner hypecycle op blockchaintrainer

Het lijkt er sterk op dat de schrijvers van Main Stream Media (MSM) artikelen nu door de fase gaan waarin “de blockchain” wordt afgeschreven. Het “desillusiedal”. Hier een aantal voorbeelden van artikelen:

  1. Quote 500, augustus 2018
  2. De Correspondent, augustus 2018,
  3. Medium.com, april 2018.
  4. Volkskrant, november 2018.
  5. FD (paywall), januari 2019.

Frappant niet? Het lijkt hand in hand te gaan met de koersval die cryptocurrencies dit jaar ondervinden. Echter, Blockchaintechniek is nog geen 10 jaar oud. Het tot wasdom komen van een dergelijke technologie heeft tijd nodig. Geduld. Ik kan geen beloftes doen, maar persoonlijk verwacht ik dat ook het productiviteitsplateau bereikt gaat worden.

En eerlijk gezegd, in de niet-MSM, bruist en borrelt het met ontwikkelingen die deze verwachting volledig onderschrijven.

Permissionless versus Permissioned

En een onderscheid tussen Publieke en Besloten blockchains is hier zeker relevant. Waar de publieke (Permissionless) blockchains zoals Bitcoin zeker succesvol zijn, (want dat meet je niet alleen in termen van koers), gaan de hierboven opgesomde artikelen voornamelijk over besloten (Permissioned) blockchains. En dat brengt je bij de vraag of besloten blockchains eigenlijk wel echt blockchains zijn. Dat is uiteindelijk simpelweg een definitiekwestie.

Vooropgesteld, niemand heeft het alleenrecht om een term als blockchain te definiëren. En definities verwateren helaas ook. Daar is hier ook sprake van. Ik ben van mening dat besloten blockchains ook bestaansrecht hebben, maar ze dienen een ander doel, met name binnen consortia. Binnen consortia voegen ze vertrouwen tussen de partijen toe. Buiten zo’n consortium zal je de consortiumpartijen op hun blauwe ogen moeten vertrouwen, dat ze doen wat ze zeggen dat ze doen. En noem je dat blockchains? Dat is de vraag.

Oracles

En wanneer het erop aankomt om voorwerpen in de echte wereld te volgen of digitaal vast te leggen op een blockchain, dan heb je een oracle nodig. Een of meer personen of een instantie die informatie over voorwerpen invoert op een blockchain. Over koffiebonen, diamanten en containers. En die moet je ‘dan maar’ vertrouwen. Die oraclefunctie is een moeilijk punt. Het punt waar de werkelijke wereld de digitale wereld raakt. Veel gemakkelijker is het, als hetgeen waar het om draait, al in de blockchain zit, zoals coins. Dan heb je geen oracle nodig, dan is er een zogenaamde native asset.

Meer leren over blockchain

Wilt u meer leren over deze en aanverwante onderwerpen? Neem dan gerust contact op. U kunt bellen op 06 – 4000 7771, of appen Whatsapp blockchaintrainer.nlmailen naar thomas@blockchaintrainer.nl of het contactformulier invullen.